Tháo Dỡ

Trong trường hợp quý khách thuê backdrop. Backdrop sẽ được tháo dỡ và vận chuyển hoàn toàn miễn phí sau khi chương trình kết thúc.