Nghiệm Thu

Nghiệm thu backdrop sẽ được diễn ra sau quá trình thi công.  Và những đánh giá của quý khách hàng là yếu tố quyết định.